Søren Bjørnøen
Bodil Holmgaard Jensen
Tobias Lundgaard Larsen
Birgitte Kitamoto
Pia Kingo
Bine Siefert
Frank Buch / Agerbogaard
Vallekilde Gensy
Charlotte Krogh
Birgitte Steen Hansen
Tao Kitamoto
Karin Lykke Groth
Arne Sørensen / Arnson
Lone Husted Sørensen
Majbritt Brandt
Thom Gagnér
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Mette Bentsen
Hanna Lajer Højberg
Kjolekompagniet
Bo Espersen
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Neel Forchhammer
Grete Koefoed
Anne Dongsgaard
Anker Kragh
Lars Trier
Elin Søndergaard
Natalia Genét
Birgitte West
Signe Celik
Helle Gotved
Karen Trier

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.