Bine
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Søren Bjørnøen
Mikala Gandrup
Thom Gagnér
Vallekilde Gensy
Birgitte West
Charlotte Krogh
Arne Sørensen / Arnson
Mette Bentsen
Neel Forchhammer
Birgitte Steen Hansen
Kamma Sander
Lone Brink
Grete Koefoed
Anne Dongsgaard
Poul Grøndahl
Rita Madsen
Natalia Genét
Pia Kingo
Karen Trier
Anne-Birthe Køppen & Anker Kragh
Tao Kitamoto
SØEGAARD Design v/ Gry Søegaard
Majbritt Brandt
Made By Bodille
Lone Husted Sørensen
Susanne Falgaard
Birgitte Kitamoto
Lars Trier
Agerbo Vingaard
Karin Lykke Groth

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
3. & 4. DECEMBER 2022

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.